Restauratie 

U kan bij Lex Antiqua terecht voor de restauratie van

  • papier
  • kaders
  • boeken


Er zal steeds voorafgaandelijk een offerte worden gemaakt aangaande prijs en duurtijd van de restauratie. Deze zijn immers sterk afhankelijk van de aard en de omvang van de beschadiging.

Lex Antiqua staat garant voor :

  • Gebruik van de juiste materialen om enerzijds verdere beschadiging te voorkomen (bijvoorbeeld schimmeldodende producten) en anderzijds een zo goed mogelijke bewaring in de toekomst te verzekeren (bijvoorbeeld het uitsluitend gebruikmaken van zuurvrije karton om het stuk in te bewaren).
  • Correct advies indien een stuk zodanig zwaar beschadigd is dat restauratie niet meer zinvol is.
  • Eerlijke prijs.